KE o zużytym sprzęcie zużyty sprzętPrzedstawiciel Komisji – DG ENV poinformował, dlaczego wybrana została procedura przekształcenia Dyrektywy WEEE. Powodem tego jest fakt, że jest to dość nowy akt prawny, UE nie posiada jeszcze dużo praktyki (ani administracyjnej, ani technicznej) w tym zakresie. Dodatkowo jest niski stopień obróbki urządzeń. Obecnie zbieranych jest 85% wyrobów, ale państwa członkowskie informują o niskiej obróbce – ponad 50% tych przedmiotów jest nielegalnie obrabianych, w nielegalnych miejscach lub eksportowanych za granicę. Konieczna jest właściwa obróbka zużytego sprzętu. Ważne jest także wprowadzenie lepszego systemu kontroli tego, co dzieje się ze sprzętem. Jednocześnie jednorazowa rejestracja dokonana w jednym państwie członkowskim powinna być uznawana w innych (wystarczające powinno być przekazanie informacji o rejestracji do pozostałych krajów). Chodzi o to, aby nie dokonywać opłat za te same urządzenia.

Dojrzałe gospodarki UE obrabiają dziś 65% sprzętu dostarczanego na rynek. Celem jest osiągnięcie do 2016 r. takiego poziom wszędzie. Chodzi o osiągnięcie ambitnego poziomu obróbki. Przedstawiciel Komisji wspomniał również o dyferencjacji wskaźników (kategoria produktów) – zawarte w propozycji KE, ale różnicowanie wskaźników może doprowadzić do problemów m.in. administracyjnych.