Karl-Heinz Florenz (sprawozdawca) – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) (przekształcenie) zużyty sprzętK.-H. Florenz – chodzi o nową wersję dyrektywy. Dyrektywa WEEE została przyjęta w styczniu 2003 r. i weszła w życie w lutym tego roku. Niektóre państwa członkowskie nie wprowadziły w życie nawet części zawartych w niej przepisów. W UE istnieje wspólny rynek więc nie może istnieć 27 różnych systemów rejestracji sprzętu i redukcji odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużytego sprzętu jest na rynku coraz więcej. Znajduje się on w posiadaniu coraz większej ilości gospodarstw domowych. Obecnie jedynie 40% sprzętu objęte jest dyrektywą WEEE. Konieczne wydaje się tworzenie punktów skupu – zbiórki zużytego sprzętu w gminach. Producenci sprzętu elektronicznego i elektrycznego powinni współfinansować ich budowę. Istotne jest gromadzenie informacji nt. tego ile producenci zbierają sprzętu, jaki % sprzętu zostaje poddany recyclingowi.

J. Haug – należy zachęcić producentów do wytwarzania produktów eco-design, Konieczna jest zbiórka zużytego sprzętu w 100%, a nie 50 czy 60%. Wiele odpowiedzialności spoczywa na producencie. Trzeba propagować postęp techniczny w zakresie obróbki, recyclingu zużytego sprzetu.

M. Tremopulous – obecnie urządzenia elektryczne czy elektroniczne służą kilka lat, kiedyś używane były zdecydowanie dłużej. Producenci powinni ponosić wszelkie lkoszty związane z cyklem życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

A. Rosbach – często stosowaną praktyką jest wystawianie zużytego sprzętu przed dom. W takim przypadkach inni mogą z niego jeszcze skorzystać. Jeżeli koszt wywozu i obróbki sprzętu jest wliczony w cenę produktu to konsument powinien być o tym poinformowany.

J. Ader – ´´Nowe państwa członkowskie´´ mają osiągnąć 65% poziom zbiórki zużytego sprzętu do 2020 r., a ´´Stare państwa UE´´ do 2016 r.

O. Rossi – w różnych krajach istnieje różna reutylizacja sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

T. Skylakakis – państwa członkowskie powinny ponosić część odpowiedzialności za zbiórkę i obróbkę sprzętu. Konsumenci nie mają motywacji związanych ze zbiórką zużytego sprzętu.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej – należy doprowadzić do optymalizacji przetwarzania odpadów w najbardziej przyjazny dla środowiska sposób. Trzeba zbierać jak najwięcej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby jak najlepiej chronić środowisko naturalne. Komisja stosuje zasady rozszerzonej odpowiedzialności producentów.