Wyłączenie spod zakazu stosowania kadmu baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych. zużyty sprzętWyłączenie spod zakazu stosowania kadmu baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych.

KE Mamy nową Dyrektywę w sprawie baterii przyjętą w 2006 roku, zmierzającą do poprawy wpływu na środowisko wpływu baterii i akumulatorów. Dyrektywa zakazuje umieszczania na rynku baterii i akumulatorów zawierających rtęć i kadm. Zakaz ma pewne wyjątki. Szczególny wyjątek wyłączenia stanowią baterie i akumulatory w przenośnych elektronarzędziach. Poddano rewizji to wyłączenia w grudniu 2010 roku. Komisja przeprowadziła liczne oszacowania i oceny. W wyniku dogłębnej analizy przeprowadzonej w Komisji nie ma wystarczających argumentów i dowodów popierających usunięcie wyłączenia. Wodorkowo-niklowe, litowo-jonowe baterie są alternatywą dla technologii baterii niklowo-kadmowych.

Zużyty sprzęt - zużyte baterie

Zużyty sprzęt – zużyte baterie

Mankamenty to mniejsze możliwości recyklingu i krótszy cykl życia tych produktów. Korzyści dla środowiska są wysoce niepewne. Obecnie nie można stwierdzić ani wykazać, że korzyści płynące z wycofania wyłączenia przewyższyłyby koszty z tym związane. Konkluzją Komisji w tej sprawie jest stwierdzenie, że nie należy zmieniać wyłączenia. Nadal prowadzone będą badania i analizy porównawcze cyklu życia poszczególnych dostępnych technologii tj. baterii niklowo-kadmowych, niklowo-wodorkowych i litowo-jonowych.

Davies Chris Konieczne jest wykazanie czy alternatywne technologie to większe koszty niż korzyści. Należy zaprzestać stosowania toksycznego kadmu.

KE Komisja nie może stwierdzić iż koszty wyłączenia zakazu będą większe niż korzyści, ponieważ nie ma odpowiedniej analizy porównawczej fazy produkcji i recyklingu baterii. Zastąpienie baterii kadmowych, bateriami niklowo-wodorkowymi czy litowo-jonowymi zwiększy generowanie odpadów. Przeprowadzana jest ocena cyklu życia trzech technologii.

Ważna jest analiza czy substancje te nie powodują większego zanieczyszczenia środowiska, spowodowanego składowanie zużytego sprzętu.