Zużyty sprzęt elektroniczny Dyrektywa WEE zużyty sprzętK.-H.Florenz – sprawozdawca – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - WEEE (przekształcenie)
W roku 2002 po raz drugi zaczęto zajmować się tematem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tego sprzętu jest na rynku coraz więcej, znajduje się on w posiadaniu coraz większej ilości gospodarstw domowych. Obecnie jedynie 40% sprzętu objęte jest dyrektywą WEEE. Została ona przyjęta w styczniu 2003 r. i weszła w życie w lutym tego roku. Reguluje ona kwestie redukcji odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także odzyskiwania i recyclingu sprzętu. Komisja Europejska przedstawiła propozycję dot. przekształcenia Dyrektywy WEEE. Nakłada ona szereg nowych obowiązków na producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celami przeglądu WEEE jest, m.in. redukcja kosztów administracyjnych, ulepszenie efektywności i lepsze wdrażanie Dyrektywy, a także zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko ze składowania, obróbki i odzyskiwania WEEE. Jedną z idei Komisji jest osiągnięcie 65% poziomu zbierania. Głównym celem przeglądu Dyrektywy jest więc zwiększenie liczby przetwarzanych produktów.

K.-H. Florenz wspomniał o dwóch podejściach Komisji Europejskiej - business to business oraz business to consumer. Dopuszczenie danego sprzętu w jednym z krajów UE powinno być równoznaczne z uznaniem go w innym.

V. Prodi – proponuje, żeby także elementy sprzętu elektrycznego i elektronicznego były używane i przetwarzane.

P. Liese – żarówki energooszczędne objęte są dyrektywą WEEE i dobrze by było gdyby zużyte oddawano były do sklepów.

B. Sonik – w Polsce istnieją punkty fachowego odbioru sprzętu elektronicznego i elektrycznego, które nie funkcjonują jednak tak jak powinny; sprzęt jest kradziony i tym samym nie poddawany obróbce.

S. Wils – problem jest co z mniejszym sprzętem elektrycznym i elektronicznym np. z MP3.