Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) przekształcenie zużyty sprzętZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) przekształcenie

Karl – Heinz Florenz Rozporządzenie spowodowało, że producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie będą musieli już rejestrować się w każdym kraju osobno. Ułatwia to drogę do rozszerzenia działalności na inne kraje europejskie. Jedno zgłoszenie obejmuje pozostałe kraje europejskie, w których chce się rozpocząć współpracę. To samo dotyczy finansowania i odbierania zużytego sprzętu.

Głos zabrali m.in. Katrin van Brempt, Chris Davies, Sabine Wils, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

- Jak będzie z dostępnością poszczególnych produktów?

- Jakie są główne cele tego rozporządzenia? W jaki sposób będzie obliczana ilość sprzętu
wpływającego na rynek oraz odpadów?

- W jaki sposób będzie traktowany sprzęt niewielkich rozmiarów (np. szczoteczki do zębów)?- Producenci powinni być odpowiedzialni za cały cykl życia produktu . W tym wypadku ważna jest także odpowiedzialność konsumenta. Czy będą podjęte jakieś kroki w tym celu?

- Kraje członkowskie będą miały możliwość zaangażowania innych środków.

Komisja
Wszyscy producenci muszą być odpowiedzialni za zbiórkę swojego sprzętu. Pod względem hierarchii odpadów, Komisja proponuje stworzyć przepisy przejściowe, które umożliwią przejście przez początkowy okres wdrażania systemu. Proponuje się również wprowadzenie nowego systemu dotyczącego procentu i odsetek sprzętu, który będzie traktowany jako odpad. Wart zastanowić się również nad wprowadzeniem etapu odzysku. W tej kwestii producent powinien uwzględnić cykl życia produktu. Drobny sprzęt taki jak: oświetlenie, lampy, szczoteczki do zębów powinny być również zbierane. Odpowiedzialność leży po stronie handlu detalicznego. Warto również wspomnieć o tym, że panele słoneczne powinny być traktowane osobno. Nowy tekst legislacyjn powinien wprowadzić wymogi jednorazowego płacenia za odpady.