Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zużyty sprzętSprawozdawca : Karl-Heinz Florenz (PPE): Potrzeba jednolitej koncepcji dot. zużytego sprzętu. Zasoby naturalne są bardzo ważne dla naszych potomnych. Bardzo ważny jest także recycling i wykorzystywanie zasobów. Trzeba pójść na pewne ustępstwa. Ograniczyć biurokrację. Oczekuje się otwartego zakresu stosowania dyrektywy. Moduły fotowoltaiczne tez zostały ujęte. Trzeba ujednolicić standardy. Uregulowana kwestia zbytu. Kwestia pomiaru odpadów też bardzo istotna. Nielegalny export odpadów elektronicznych i elektrycznych jest jednym z większych problemów-udowodnianie, że to jest przestępstwo. Próba niektórych branż przemysłowych do debiurokretyrazacji.

Kathleen Van Brempt
Sprawozdawca ma racje. Celem tej dyrektywy jest dobre gospodarowanie odpadami teraz pojawił się drugi cel – zagospodarowanie zasobami.

Zużyty sprzęt - stare aparaty

Zużyty sprzęt – stare aparaty

 Trzeba ułatwić konsumentowi pozbywanie się rzeczy elektrycznych i elektronicznych. Świetne sprawozdanie.

Sabine Wils
Bardzo dobre sprawozdanie. Marnuje się zasoby i surowce naturalne. Trzeba się tym poważnie zająć.

Corinne Lepage
Znakomity dokument. Środki kontroli exportu zbyt słabe.

Carl Schlyter
Bardzo dobre sprawozdanie. Kwestia nano – technologii – bardzo skromna poprawka, oczekuje się odpowiedzi Komisji Europejskiej na sprawozdanie z 2009 roku. Powinno się to włączyć projekt nano – technologii.

Peter Liese
Warto recyclingować rzadkie pierwiastki z zakresu oświetleń. Sophie Auconie
Zwiększyć kontrolę nad przewozem odpadów. Zwrócić uwagę na kształcenie społeczeństwa.

Komisja
W pierwszym czytaniu nie osiągnięto pełnej zgodności. Przy drugim czytaniu trzeba osiągnąć porozumienie. Panele fotowoltaiczne – obróbka powinna być zapewniona. Uchwycenie tego w sprawozdaniu Komisja bardzo popiera. Bardzo istotne ograniczenie nielegalnego exportu sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zmiany z zakresu dyrektywy mogą być dopiero po ocenie wpływu.

Rada -Beata Wiśniewska
Deklaracje pełnego poparcia przy 2 czytaniu. Efektywne wykorzystanie zasobów jednym z ważniejszych prac przy prezydencji polskiej. Europejska Definicja Konsumenta – stanowi trudność na poziomie poszczególnych państw. Według Rady powinna być krajowa Definicja Konsumencka.

Karl Heintz Florenz
W ustawodawstwie odpadowym było dużo błędów, trzeba to zmienić. Za dużo odpadów ląduje w piecach. Świadomość obywateli: trzeba większej motywacji do zmian.